• Privacy Policy

Chính Sách Bảo Mật Riêng Tư

Đây là chính sách bảo mật (“Chính sách bảo mật”) của i8 Việt Nam (“Nhà điều hành”) và giải thích cách thức Nhà điều hành nhận, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với Nhà điều hành.

Khi sử dụng Trang này, bạn (“Khách hàng”) đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này cũng như cách vận hành và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như trong Chính sách Bảo mật. Nhà điều hành sẽ xem xét Chính sách Bảo mật này định kỳ, và có quyền thay đổi cũng như cập nhật Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào.

Những thay đổi trong Chính sách Bảo mật sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi bạn nhận được một thông báo rõ ràng trên Trang. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang sau khi nhận thông báo đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận những thay đổi này. Nhà diều hành khuyến khích Khách hàng xem xét những Chính sách Bảo mật này thường xuyên.

Nhà điều hành sẽ thu thập thông tin cá nhân khi Khách hàng sử dụng Trang và thông tin giao dịch mà Khách hàng đã thực hiện bao gồm các chi tiết thanh toán. Khi các chi tiết thanh toán này được cung cấp, chúng được lưu trữ với định dạng được mã hóa và không thể được truy cập bới Nhà điều hành. Các thông tin cá nhân này bao gồm (nhưng không giới hạn) tên Khách hàng, ngày sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và số điện thoại. Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân khi đăng ký bất kỳ một tài khoản nào với Nhà điều hành, hoặc sử dụng Trang hay dịch vụ cá cược được cung cấp bởi Trang (“Thiết bị Cá cược trực tuyến”).

Thêm vào đó, khi Khách ahfng tương tác với Trang này và/hoặc Thiết bị Cá cược Trực tuyến, máy chủ của Nhà điều hành sẽ lưu trữ một nhật ký hoạt động chuyên biệt cho Khách hàng đó, và sẽ thu thập những thông tin quản trị và lưu lượng truy cập bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời lượng và thời gian truy cập, (các) trang đã truy cập, ngôn ngữ sử dụng, báo cáo sập phần mềm và loại hình trình duyệt đã sử dụng. Các thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp một Trang chất lượng và Thiết bị Cá cược Trực tuyến.

Nhà điều hành có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các bên thứ ba bao gồm cả những tổ chức tài chính và nhà cung cấp tín dụng nhằm mục đích duy trì tài khoản Khách hàng và thực hiện tín dụng cho các hóa đơn tài chính khác, và Khách hàng cũng đồng ý với hành vi thu thập của Nhà điều hành cũng như sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho những mục đích này.

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được sử dụng cho:

 1. Thiết lập, quản lý và quản trị tài khoản của Khách hàng
 2. Thực hiện, giải quyết và trả tiền cược cho các cuộc cá cược
 3. Cho những mục đích thống kê
 4. Cho mục đích nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
 5. để phân tích rủi ro tín dụng của Khách hàng (nếu có)
 6. Để cải thiện chất lượng hoặc dịch vụ và trải nghiệm chơi trò chơi cho khách hàng
 7. để tuân thủ các yêu cầu cấp phép và quy định như vậy là có thể áp dụng

Khách hàng có trách nhiệm phải thông báo với Nhà điều hành nếu có thay đổi trong thông tin cá nhân bằng cách gửi email cho Nhà điều hành qua địa chỉ [email protected]. Nếu Khách hàng cho rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu bởi Nhà điều hành có sai sót hay không chính xác, Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân này bằng cách liên hệ Nhà điều hành tại [email protected] và cung cấp cho Nhà điều hành tên tài khoản của Khách hàng và những chi tiết mà Khách hàng muốn thay đổi.

Để có được bản sao của các thông tin cá nhân mà Nhà điều hành lưu trữ của bạn hoặc nếu bạn có những yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật này hay thông lệ của Nhà điều hành, hãy liên hệ Nhà điều hành qua địa chỉ [email protected]

Nhà điều hành có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng nếu:

 1. Bị yêu cầu phải tiết lộ bởi pháp luật
 2. nếu Nhà điều hành tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để:
  1. Tuân thủ với bất kỳ một quy trình pháp lý nào được tiến hành trên Nhà điều hành, Trang này hoặc các Thiết bị Cá cược Trực tuyến.
  2. Bảo mật và bảo vệ quyền, tài sản của Nhà điều hành
  3. hành động để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Trang này, Thiết bị Cá cược Trực tuyến hoặc công chúng
 3. cho bất kỳ cơ quan quản lý, cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền nào
 4. cho các bên thứ ba có mục đích giải quyết hoặc thanh toán liên quan đến bất kỳ cuộc cá cược hoặc cá độ nào
 5. cho nhà cung cấp cá cược trung gian của Khách hàng (nếu có)
 6. cho bất kỳ công ty quản lý thanh toán nào cung cấp dịch vụ giải pháp thanh toán cho Nhà điều hành
 7. cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho hoặc nhân danh Nhà điều hành
 8. cho bất kỳ bên thứ ba nào mua Nhà điều hành hoặc doanh nghiệp của mình

Nếu, theo quyết định duy nhất của Nhà điều hành, Khách hàng bị phát hiện lừa đảo hoặc cố gắng lừa gạt Nhà điều hành hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Thiết bị Cá cược Trực tuyến theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thao tác đặt cược hoặc gian lận thanh toán, hoặc nếu Nhà điều hành nghi ngờ Khách hàng thanh toán gian lận, bao gồm sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm mọi khoản bồi hoàn hoặc đảo ngược thanh toán khác) hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), Nhà điều hành có quyền chia sẻ thông tin này (cùng với Danh tính của khách hàng) với các trang web cá cược trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và các cơ quan thích hợp (bao gồm cả các cơ quan thực thi pháp luật).

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập các trang trực tuyến nhất định của Trang và ghi lại các tùy chọn của Khách hàng. Nhà điều hành sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng Trang này và Thiết bị Cá cược Trực tiếp của Khách hàng. Nhà điều hành cũng có thể sử dụng cookie để giám sát lưu lượng truy cập vào Trang và Thiết bị Cá cược Trực tuyến, cải thiện Trang và Thiết bị Cá cược Trực tuyến, giúp dễ dàng hơn và / hoặc phù hợp hơn cho trải nghiệm của Khách hàng.

Khách hàng có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt trực tuyến đều tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu thích Khách hàng có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookie. Để làm điều này, Khách hàng nên tham khảo menu trợ giúp trên trình duyệt của Khách hàng. Nếu Khách hàng chọn từ chối cookie, Khách hàng có thể không được trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của Trang này và Thiết bị Cá cược Trực tuyến.

Để tìm hiểu thêm về cookie và cách từ chối chúng, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org

Nhà điều hành sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà Nhà điều hành thu thập được ghi lại chính xác và bảo mật. Tất cả thông tin cá nhân sẽ bị hủy khi không còn được Nhà điều hành hoặc pháp luật giữ lại.

Nhà điều hành không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng chuyển cho Nhà điều hành qua mạng. Mọi thông tin mà Khách hàng chuyển đến Nhà điều hành đều mang rủi ro riêng cho Khách hàng. Tuy nhiên, khi Nhà điều hành nhận được thông tin của Khách hàng, Nhà điều hành sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng khỏi bị lạm dụng, thất thoát hoặc truy cập trái phép.

Nếu xem mạng là một môi trường toàn cầu, việc sử dụng mạng để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhất thiết phải liên quan đến việc truyền dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Do đó, bằng cách lướt Trang này và liên lạc qua mạng với Nhà điều hành, Khách hàng thừa nhận và đồng ý để Nhà điều hành xử lý dữ liệu cá nhân theo cách này.