• Terms of Conditions

ĐIỀU KHOẢN NỘI QUY

 • Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ được nêu trong các Điều Khoản và Điều Kiện này và / hoặc khi chơi tại i8.BET (từ đây gọi riêng và tất cả được gọi chung là “i8.BET” hoặc “Trang web”), bạn đã xác nhận rằng bạn đủ hoặc hơn 18 tuổi, và bạn xác nhận và bảo đảm rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các “Điều Khoản và Điều Kiện” này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây, bạn không được đăng ký, mở tài khoản, truy cập phần mềm và các dịch vụ chơi trò chơi được cung cấp theo đó.
 • Thông tin sản phẩm, việc đăng ký trên trang web, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp và tất cả mọi cá cược được chấp nhận bởi i8.BET đều phải tuân theo các “Điều Khoản và Điều Kiện” này.
 • i8.BET có quyền chỉnh sửa các “Điều Khoản và Điều Kiện” này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Mọi chỉnh sửa sẽ có hiệu lực và được áp dụng ngay lập tức khi được đăng trên phần “Điều Khoản và Điều Kiện” của trang i8.BET. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét “Điều Khoản và Điều Kiện”. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi có thay đổi hoặc cập nhật trong “Điều Khoản và Điều Kiện” sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc cập nhật đó.
 • Các “Điều Khoản và Điều Kiện” này thể hiện thỏa thuận hoàn toàn, cuối cùng và độc quyền giữa bạn và i8.BET và sẽ thay thế, hợp nhất tất cả các thỏa thuận, đại diện và hiểu biết trước đó giữa bạn và i8.BET. Bạn cũng sẽ xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn đã không dựa vào bất kỳ đại diện nào vì các điều tương đương đã được thể hiện minh bạch trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 • Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa một điều khoản của Thỏa Thuận này và bất kỳ điều khoản nào trên trang web của i8.BET, Thỏa Thuận này sẽ được áp dụng.
 • Chúng tôi có quyền tùy ý yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi xác thực về danh tính và tuổi của bạn như một điều kiện tiên quyết trước khi cho phép bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên i8.BET.
 • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tài khoản của Người Chơi, i8.BET có quyền đình treo tài khoản của Người Chơi cho đến khi tìm được giải pháp. Bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được viết bằng văn bản nêu rõ ngày, giờ, chi tiết tranh chấp và được gửi qua email [email protected] [email protected] i8.BET rất coi trọng những bàn cãi của khách hàng và nỗ lực thực hiện tất cả các bước cần thiết để điều tra và giải quyết mọi vấn đề.
 • i8.BET có quyền đình chỉ, hủy tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn tại thời điểm hủy đó sẽ được hoàn trả cho bạn bằng phương thức thanh toán được xác định bởi i8.BET. Tuy nhiên, i8.BET, theo quyết định riêng, có quyền làm mất hiệu lực mọi khoản tiền thắng và bị mất bất kỳ số dư nào trong tài khoản hoặc bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc quyền lợi nào khác mà bạn có thể có hoặc có từ tài khoản i8.BET của bạn hoặc / và từ việc sử dụng dịch vụ i8.BET của bạn hoặc / và Chơi.
 • Bạn phải hoàn toàn có trách nhiệm bảo mật số tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn không được cho phép bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào khác, không giới hạn kể cả trẻ vị thành niên, được sử dụng hoặc tái sử dụng tài khoản i8.BET của bạn, truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Trang i8.BET, chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào hoặc Chơi tại i8.BET. Bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào và / hoặc tổn thất nào do chính bạn hoặc bên thứ ba gây ra trên tài khoản i8.BET của bạn.
 • Tất cả các ưu đãi được giới hạn chỉ trên một tài khoản được mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.
 • Bất kỳ lượt cá cược nào được đặt ra bởi hai bên, cược hòa và cược rỗng sẽ không được tính vào giảm giá trên sòng bạc hoặc được tính vào bất kỳ yêu cầu tái đầu tư nào.
 • Chúng tôi có quyền thay thế, chỉnh sửa hoặc chấm dứt khuyến mãi này, hoặc ở bất kỳ khía cạnh nào, tại bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.
 • Mỗi khách hàng chỉ được phép có một tài khoản đăng ký trong i8.BET. Nếu bất kỳ khách hàng nào bị phát hiện tạo nhiều tài khoản, (Trước khi tạo nhiều tài khoản, khách hàng phải liên hệ với một trong những đại diện trò chuyện trực tuyến của chúng tôi và yêu cầu tạo nhiều tài khoản). Nếu không i8.BET sẽ xem các tài khoản này là tài khoản cá cược chênh lệch giá. i8.BET có quyền loại bỏ các tài khoản này, và tính dụng sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.
 • Theo quyết định của i8.BET, bạn có thể được i8.BET yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng. Bạn bắt buộc phải cung cấp các thông tin được yêu cầu theo thông báo của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp, bạn đã đồng ý từ bỏ quyền lợi đối với những khoản còn lại trong tài khoản i8.BET của bạn.
 • Khi tham gia vào chương trình Khuyến Mãi, bạn đã xác nhận rằng tên và địa chỉ dùng để đăng ký tài khoản của bạn là chính xác và đã cập nhật bản mới nhất. Nếu không cung cấp được các thông tin này, bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình.
 • Những phần thưởng thu được trong thời gian khuyến mãi bằng cách sử dụng tín dụng thưởng/phiếu và các cá cược trong trò chơi xèng, nếu thắng giải độc đắc từ các giải thưởng tích lũy, thì số tiền thắng độc đắc từ giải thưởng tích lũy sẽ được quyên góp hoàn toàn vào các tổ chức từ thiện ở Philippines (Khách hàng có thể yêu cầu hóa đơn quyên góp).

Việc Chấp Nhận và Xác Nhận Đặt Cược

 • Đặt Cược
  • Người chơi phải đặt cược từ những khoản nằm trong tài khoản Người Chơi. Mọi việc đặt cược sẽ thành vô nghĩa nếu Người chơi chưa từng hoàn tất gửi các khoản hoặc Chuyển Khoản vào tài khoản Người Chơi tương ứng. Sau khi gửi tiền, toàn bộ khoản cược phải cao hơn 100% hoặc tương đương khoản gửi của bạn, nếu không chúng tôi sẽ không thể tiến hành áp dụng rút tiền, nên hãy vui lòng ký gửi khoản tiền theo yêu cầu.
 • Các Cá Cược Được Xác Nhận
  • i8.BET không thể hủy các cá cược khi chúng đã được xác nhận nằm trong tài khoản của bạn, trừ khi cá cược đó được khai báo là rỗng hoặc do kết quả và giải quyết không chính xác vì những lý do được nêu trong các Điều Khoản & Điều Kiện này.
 • Các Ghi Nhận Cá Cược Đúng
  • Mặc dù nỗ lực để đảm bảo tất cả thông tin đều chính xác, chúng tôi không nhận trách nhiệm đối với mọi sai sót hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin được cung cấp trên Site.
 • Khấu Trừ Cược / Các Cá Cược Chưa Giải Quyết
  • Tiền cược sẽ bị trừ khỏi tài khoản của bạn vào lúc đặt khoản cược, bất kể thời gian xác định kết quả. i8.BET không thể hoàn tiền cược cho các trò chơi mà tiền cược đã được dùng để đặt vào các khoản rút trong tương lai mà chưa được giải quyết. Các khoản cược này sẽ được giải quyết khi hoàn tất chơi và thắng cuộc, nếu áp dụng được, sẽ gửi về tài khoản Người Chơi tại thời điểm đó.
 • Quyết định đánh cược của i8.BET là quyết định cuối cùng
  • Bạn đồng ý rằng i8.BET và các ghi nhận sẽ thẩm quyền cuối cùng trong việc quyết định các điều khoản của bất kỳ mọi cá cược nào bạn đặt ra và hoàn cảnh đặt cược.
 • Trách Nhiệm Duy Nhất của Người Chơi khi Thắng Cuộc
  • Mọi khoản thuế và phí hiện hành liên quan đến bất kỳ khoản tiền thắng nào được trao cho bạn hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác cho bạn là trách nhiệm của riêng bạn. i8.BET có thể báo cáo và giữ lại bất kỳ số tiền nào từ tiền thắng cược của bạn để tuân thủ mọi luật hiện hành. Tiền thắng cược không được chuyển nhượng, thay thế hoặc đổi lấy bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác.

Cổ phần đặt cược

 • Cổ phần tối thiểu
  • Cổ phần tối thiểu sẽ được áp dụng phụ thuộc vào Trò chơi cụ thể,
 • Kết quả đánh cuộc của máy chủ
  • Trong trường hợp có sự khác biệt giữa con số mà người chơi tin rằng họ đã nhập hoặc hiển thị với con số trong cơ sở dữ liệu, các số trong cơ sở dữ liệu của i8.BET sẽ được coi là hợp lệ .
 • Chơi tự động/ Thao tác phần mềm / Giả mạo / Gian lận
  • Việc chơi tự động bằng phần mềm hoặc bất kỳ thao tác nào khác của Trò chơi hoặc dữ liệu tài khoản của bạn / khác bị nghiêm cấm và có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của bạn, xóa tất cả các tài khoản liên quan, hủy bỏ và / hoặc tịch thu bất kỳ giải thưởng và tiền gửi nổi bật nào và truy tố dân sự / hình sự. Ngoài những điều trên, bạn đồng ý rằng i8.BET có toàn quyền quyết định chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì và, không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nên nếu bạn tham gia vào trang web hay bất kỳ trò chơi nào trong đó. Bạn chấp nhận không khiếu nại khi i8.BET khóa tài khoản của bạn. Bạn thừa nhận rằng không thể hoàn toàn không mắc lỗi hoặc không điểu chỉnh đối với phần mềm máy tính. Nếu bạn biết rằng phần mềm có lỗ, bạn cam kết không chịu bất kỳ bất lợi nào. Ngoài ra, ngay khi nhận thấy lỗi, bạn sẽ thông báo cho i8.BET bằng văn bản. Nếu bạn không thực hiện các cam kết của mình theo điều khoản này, i8.BET sẽ có quyền được bồi thường toàn bộ cho tất cả các chi phí, bao gồm các chi phí để khắc phục phần mềm có thể phát sinh từ những thiếu sót hoặc hành động của bạn trong việc tận dụng các lỗi hoặc không hoàn chỉnh đó. Bạn đồng ý rằng i8.BET không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tích nào do giả mạo hoặc truy cập trái phép hoặc sử dụng trang web hoặc tài khoản của bạn. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để có được quyền truy cập trái phép vào hệ thống hoặc bất kỳ tài khoản nào của trang web, can thiệp vào các thủ tục hoặc hiệu suất của trang web hoặc trò chơi, hoặc cố tình làm hỏng hoặc phá hoại trang web hoặc Trò chơi đều bị truy tố dân sự và / hoặc hình sự và sẽ dẫn đến ngay lập tức chấm dứt tài khoản của bạn và tịch thu bất kỳ và tất cả các giải thưởng mà bạn có thể đã được hưởng.
 • Sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của i8.BET
  • Bất cứ lúc nào có thể, i8.BET đều nỗ lực để đảm bảo sự bảo vệ toàn diện cho tất cả Người chơi và cá cược. Tuy nhiên, nếu có một số sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của i8.BET. Nếu bạn bị ngắt kết nối khỏi trang web (vì bất kỳ lý do gì), i8.BET không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra từ đó. Người chơi nên ngắt kết nối sau khi đặt cược và trước khi trò chơi bắt đầu, kết quả của trò chơi đó sẽ vẫn được hiển thị trên tài khoản Người chơi và mọi khoản thắng hoặc thua được ghi lại tương ứng.
 • Chấp nhận kết quả cá cược
  • Bằng cách đặt thêm cá cượcvới i8.BET, Người chơi chấp nhận kết quả của cá cược trước đó. Như vậy, kết quả của các cá cược trước đó được coi là không còn tranh chấp và không hoàn lại tiền hoặc điều chỉnh khác sẽ được áp dụng
 • Trục trặc phần mềm
  • i8.BET có quyền giữ lại tiền thắng và bỏ cược nếu Người chơi thao túng các trò chơi theo cách gian lận hoặc chính phần mềm bị trục trặc.
 • Trước khi phát hành hoặc phê duyệt bất kỳ khoản rút tiền nào, i8.BET có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin như bằng chứng Nhận dạng cá nhân, bản sao trước và sau của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe hoặc sao kê ngân hàng gần đây hoặc tài liệu phù hợp khác như i8.BET , theo quyết định riêng của chúng tôi nếu cần thiết. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo mật nào, i8.BET có quyền vô hiệu hóa mọi khoản tiền thắng trong tài khoản của bạn.
 • Tiền thưởng tín dụng – Tiền thắng cược sẽ được tự động thêm vào Tài khoản tương ứng của bạn. Những cập nhật tài khoản này của bạn không phải là ‘bằng chứng chiến thắng’ và hoặc nếu tiền đã được chuyển (ghi nợ) từ Tài khoản tương ứng của bạn. Nếu khi xem xét thủ công có bằng chứng về gian lận hoặc sơ suất, i8.BET có quyền vô hiệu hóa một số tiền thắng nhất định và sửa đổi các tài khoản khác nhau của bạn cho phù hợp.

Sau đây là số tiền thắng tối đa, bằng Đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền tệ khác, có thể được do cá nhân giành được trực tuyến mỗi ngày:

 1. 100,000,000 cho Sòng bạc và các trò chơi khác
 2. 100,000,000 cho các trò chơi tỷ lệ cược cố định
  1. Những khoản tiền thắng cược này không bao gồm cổ phần và điều này nên được xem xét khi bạn đặt cược . Các lựa chọn được thực hiện từ các danh mục khác nhau được kết hợp trong nhiều cược hoặc tích lũy, giới hạn tiền thưởng tối đa thấp nhất sẽ được áp dụng.
  2. Quản lý i8.BET có quyền giảm hoặc thay đổi giới hạn thắng mà không cần thông báo trước.
  3. i8.BET có quyền hủy bỏ bất kỳ khoản tiền thắng nào do hệ thống của chúng tôi vô tình cung cấp vượt quá các giới hạn này.
 3. Khoản thanh toán tối đa của i8.BET bóng đá cung cấp cho Mix Parlay / Bàn Thắng Chính xác là 400,000,000 VND.
 • Tiền thưởng là tiền ảo được trao cho khách hàng sòng bạc / KENO cho mục đích quảng cáo. Khách hàng không thể rút tiền sau khi nhận được. Tùy thuộc vào loại tiền thưởng, các quy tắc xử lý tiền thưởng khác nhau có thể được áp dụng.
 • Tiền thưởng có thể được chuyển đổi thành tiền thật và sau đó rút tiền sau khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu của chương trình ưu đãi cụ thể.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm và đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí mà bạn phải chịu, cũng như báo cáo và thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành theo yêu cầu của luật điều chỉnh hiện hành trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của i8.BET.

Nếu Điều khoản và Điều kiện này được dịch sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh là phiên bản chính

 1. Bạn sẽ giữ i8.BET, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, người cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, phụ huynh, công ty con, quảng cáo, ưu đãi hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông, đại lý và nhà cung cấp ngay lập tức theo yêu cầu và tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) có thể phát sinh từ hoặc được xác nhận bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. i8.BET sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất nội dung hoặc tài liệu nào được tải lên hoặc truyền qua Play và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi nào, đình chỉ hoặc ngừng phát Play.
 3. i8.BET cam kết cung cấp các giải pháp tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp lý và kịp thời mà không phải trả chi phí quá mức, i8.BET lưu trữ hồ sơ chi tiết và hồ sơ giao dịch của tất cả các giao dịch tài chính của mình. Những hồ sơ này được lưu trữ trong khoảng thời gian 5 năm (kể từ ngày giao dịch) và có thể truy cập được cho cơ quan giải quyết tranh chấp theo yêu cầu.